Organizacja opieki wakacyjnej w roku szkolnym 2022/2023

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwy w działalności przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo- modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, do których zapisywać można dzieci z terenu gminy, będzie organizowana:

– od 1 lipca do 31 lipca 2023 r. – Przedszkole Publiczne w Wilkowicach ( w sierpniu nasze przedszkole jest nieczynne),

– od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. – Przedszkole Publiczne w Bystrej.

„Karty zgłoszenia” na dyżur wakacyjny przyjmowane będą w placówkach w okresie od 8 do 19 maja 2023r.

To Top