Wszystkich rodziców i gości zapraszamy do śledzenia artykułów, oraz scenariuszy zajęć, przygotowywanych przez nasze nauczycielki

Artykuły

W Głosie Gminy Wilkowice regularnie ukazują się artykuły pisane przez nasze nauczycielki, również tutaj można będzie zapoznać się z ich treścią.

Nowa Podstawa Programowa

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Scenariusze i konspekty

Zapraszamy wszystkich rodziców do śledzenia umieszczanych na stronie scenariuszów zajęć, tworzonych przez naszych nauczycieli.

To Top