Harmonogram dnia

 

Ramowy plan dnia dla grupy biedronek, motylków i krasnoludków.
6:30-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8:00-8:30 Zabawy integracyjne z grupą. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotoryczną). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:30-8:45 Ćwiczenia poranne.
8:45-9:00 Przygotowanie do śniadania.
9:00-9:30 Śniadanie.
9:30-11:00 Realizacja zadań edukacyjnych przez zajęcia z całą grupą.
11:00-11:45 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne).
11:45-12:00 Przygotowanie do obiadu.
12:00-12:30 Obiad.
12:30-14:15 Leżakowanie.
14:15-14:30 Przygotowanie do podwieczorku.
14:30-14:45 Podwieczorek.
14:45-17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
Ramowy plan dnia dla grupy pszczółek i żabek.
6:30-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8:00-8:30 Zabawy integracyjne z grupą. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotoryczną). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:30-8:45 Ćwiczenia poranne.
8:45-9:00 Przygotowanie do śniadania.
9:00-9:30 Śniadanie.
9:30-11:00 Realizacja zadań edukacyjnych przez zajęcia z całą grupą.
11:00-11:45 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne).
11:45-12:00 Przygotowanie do obiadu.
12:00-12:30 Obiad.
12:30-12:45 Ćwiczenia relaksacyjne.
12:30-14:15 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
14:15-14:30 Przygotowanie do podwieczorku.
14:30-14:45 Podwieczorek.
14:45-17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
Ramowy plan dnia dla grupy Smerfy.
6:30-8:40 Schodzenie się dzieci do sali, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integracyjne z grupą. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję, wzrokową słuchową, grafomotoryczną).Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
8:40-8:55 Ćwiczenia poranne.
8:55-9:00 Przygotowanie do śniadania
9:00-9:30 Śniadanie.
9:30-11:00 Realizacja zadań edukacyjnych przez zajęcia z całą grupą.
11:00-12:00 Spacery ,zabawy dowolne na świeżym powietrzu ( w ogrodzie na boisku, parku) lub w sali (ćwiczenia gimnastyczne).
12:00-12:10 Przygotowanie do obiadu.
12:10-12:35 Obiad.
12:35-12:50 Ćwiczenia relaksacyjne.
12:50-13:50 Zabawy dydaktyczne ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej(ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13:50-14:00 Przygotowanie do podwieczorku.
14:00-14:25 Podwieczorek.
14:25-16:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy dowolne w sali.
To Top