Prosimy, aby przyprowadzać dzieci do przedszkola do godziny 8.30. Dziękujemy.

 

Przyprowadzanie i odprowadzanie

Uważamy, że na te czynności powinno się przeznaczyć nieco więcej czasu – jeśli jest to możliwe. Stwarza to okazję do rozmowy o problemach dziecka, jego radościach, ewentualnych chorobach lub dniach wolnych i innych sprawach. Dzieci odbierane są z przedszkola tylko przez rodziców lub osoby przez nie upoważnione. Jeżeli po dziecko ma przyjść ktoś inny niż rodzice, należy nas o tym powiadomić. Pamiętajcie, że zawsze możecie do nas zadzwonić, jeśli dziecko nie chciało zostać w przedszkolu lub było smutne z innego powodu.

 

Odzież

Dzieci powinny być ubierane w wygodne i praktyczne ubranka, tj. odzież, która nie krepuje dziecka i w której może się pobrudzić, np. podczas zajęć plastycznych lub zabaw w ogrodzie.

 

Rodzice

Dla zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa i powiązania przedszkola i domu rodzinnego, jest bardzo ważne aby rodzice wiedzieli co dzieje się w przedszkolu i w miarę możliwości uczestniczyli w imprezach przeznaczonych także dla nich. Raz do roku odbywa się ogólne zebranie rodziców, lecz każdego dnia możecie rozmawiać z nami na temat swojego dziecka. Skontaktujemy się z Wami także, gdy uznamy dodatkową rozmowę za konieczną.

To Top