Lista dzieci zakwalifikowanych na rok 2024/2025

W przedszkolu na gazetce z informacjami można zobaczyć listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH NIE JEST JEDNOZNACZNA Z LISTĄ DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH.

OD 16.04.2024 DO 23.04.2024 R. DO GODZ. 15.00 RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA W PRZEDSZKOLU PISEMNEGO OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (DRUK DO POBRANIA W PRZEDSZKOLU LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ).

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH ZOSTANIE WYWIESZONA 24 KWIETNIA 2024 ROKU O GODZ. 15.00

Druk do pobrania:

Oświadczenie woli

To Top