Uwaga!!

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi, prosimy Rodziców, aby podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola, samodzielnie wpuszczali dziecko do środa, bez wchodzenia do placówki. Woźna będzie odbierać dziecko z głównego korytarza.

DZIĘKUJEMY!

To Top