Informacja!

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od 25.05.2020 r. przedszkole będzie czynne od godz. 07:00-16:30 przestrzegając ograniczenia i restrykcje sanitarne zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, które mogą zmniejszyć ryzyko związane z przebywaniem dzieci w okresie epidemii w grupie przedszkolnej, ale całkowicie go nie wyeliminują. Pracownicy naszego przedszkola będą robić wszystko, aby zapewnić dzieciom bezpieczny pobyt i prowadzić zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu będzie realizowane nauczanie zdalne, a materiały będą umieszczane na stronie Internetowej przedszkola oraz wysyłane na maile.

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia 🙂

To Top