Nasi pracownicy

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i inni pracownicy. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale – grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci. Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki, w szczególności pomoc nauczyciela oraz woźne oddziałowe. Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogą spożywać zawsze świeże posiłki. Konserwator zaś zawsze potrafi naprawić nie tylko cieknący kran, ale również ulubioną zabawkę. Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to wykwalifikowani pedagodzy (nauczyciele), posiadający w 100% wyższe wykształcenie pedagogiczne.

Ponadto nasi wychowawcy cały czas doskonalą swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach, zespołach samokształceniowych. Nauczyciele mają stały kontakt z doświadczonymi metodykami z ośrodków doskonalenia nauczycieli służącymi pomocą i radą w razie zapytań czy wątpliwości. Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi instytucjami realizującymi podobne cele. Wszystkie te działania prowadzone przez nauczycieli służą podnoszeniu poziomu działań opiekuńczych, wychowawczych dydaktycznych oraz wzbogaceniu ich warsztatu pracy a tym samym uatrakcyjnieniu pobytu dzieci w przedszkolu.

Nauczyciele

mgr Maria Cichoń

Dyrektor Przedszkola

mgr Barbara Nowak

Biedronki

mgr Małgorzata Tobiasz

Biedronki

mgr Danuta Staniec

Motylki

mgr Gabriela Polak

Motylki, Krasnoludki

mgr Dagmara Wolniak

Krasnoludki

mgr Alicja Jakubiec

Pszczółki

mgr Mariola Fitrzyk

Pszczółki, Motylki

mgr Dorota Wyporkiewicz

Żabki

mgr Dorota Usarz

Żabki, Smerfy

mgr Anna Szlósarczyk

Smerfy

mgr Sławomira Basiura

Smerfy

mgr Mariola Fitrzyk

Język angielski

mgr Sławomira Basiura

Religia

Kuchnia

Agata Dusińska

Kucharka

Katarzyna Kąkol

Kucharka

Lucyna Polak

Intendentka

Lucyna Krysta

Pomoc kuchenna

Pomoc Nauczyciela

Małgorzata Sprycha

Iwona Faber

Teresa Męcner

Renata Polak

Monika Ferdynus

Dorota Tucznio

Konserwatorzy

Maciej Dutka

To Top