Nasi pracownicy

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i inni pracownicy. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale – grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci. Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki, w szczególności pomoc nauczyciela oraz woźne oddziałowe. Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogą spożywać zawsze świeże posiłki. Konserwator zaś zawsze potrafi naprawić nie tylko cieknący kran, ale również ulubioną zabawkę. Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to wykwalifikowani pedagodzy (nauczyciele), posiadający w 100% wyższe wykształcenie pedagogiczne.

Ponadto nasi wychowawcy cały czas doskonalą swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach, zespołach samokształceniowych. Nauczyciele mają stały kontakt z doświadczonymi metodykami z ośrodków doskonalenia nauczycieli służącymi pomocą i radą w razie zapytań czy wątpliwości. Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi instytucjami realizującymi podobne cele. Wszystkie te działania prowadzone przez nauczycieli służą podnoszeniu poziomu działań opiekuńczych, wychowawczych dydaktycznych oraz wzbogaceniu ich warsztatu pracy a tym samym uatrakcyjnieniu pobytu dzieci w przedszkolu.

Nauczyciele

mgr Maria Cichoń

Dyrektor Przedszkola

mgr Danuta Staniec

Biedronki

mgr Gabriela Polak

Biedronki

mgr Paulina Czekierda

Motylki

mgr Dagmara Wolniak

Motylki, Kaczuszki

mgr Anna Szlósarczyk

Kaczuszki

mgr Małgorzata Tobiasz

Pszczółki

mgr Alicja Jakubiec

Żabki

mgr Dorota Usarz

Żabki, Smerfy

mgr Paulina Szymanek

Smerfy

mgr Katarzyna Zielińska-Ficoń

Smerfy

mgr Lidia Dróżdż

Język angielski

mgr Sławomira Basiura

Religia

Kuchnia

Agata Dusińska

Kucharka

Katarzyna Kąkol

Kucharka

Lucyna Krysta

Intendentka

Monika Joneczko

Pomoc kuchenna

Pomoc Nauczyciela

Małgorzata Sprycha

Iwona Faber

Joanna Hańderek

Monika Ferdynus

Magdalena Szymlak

Dorota Tucznio

Konserwatorzy

Maciej Dutka

To Top