Aktualizacja informacji dotyczących pracy przedszkola

Drodzy Rodzice! W związku z tym, że nadal borykamy się z bardzo dużymi brakami kadrowymi, co wpłynęło na konieczność przeniesienia grupy Smerfów do przedszkola,  zwracamy się do Państwa z prośbą o dalsze  przyprowadzanie tylko tych dzieci, które NIEZBĘDNIE potrzebują opieki. W obecnym czasie grupy są łączone i zapewniane są zajęcia wychowawczo- opiekuńcze. Bardzo prosimy o śledzenie […]

Zobacz więcej

Ważny komunikat!

Drodzy Rodzice! Z dniem 16.11.2020 przedszkole zostaje otwarte w godzinach 6:30-17:00. Jednak z związku z brakami kadrowymi prosimy, aby do 27.11.2020 przyprowadzać do przedszkola dzieci niezbędnie potrzebujące opieki. W tym czasie zostanie zmieniona organizacja pracy i będą grupy łączone. Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość. Życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Zobacz więcej

UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA!!!

W związku z wykryciem kolejnych zakażeń Covid-19 na terenie przedszkola, decyzją Wójta Gminy Wilkowice oraz Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bielsku- Białej przedszkole pozostaje w trybie NAUCZANIA ZDALNEGO do 13.11.2020 r.  tj. piątek.   Dzieci nie są objęte kwarantanną!!! Ponieważ, sytuacja jest dynamiczna, istnieje możliwość przedłużenia nauczania zdalnego, dlatego prosimy o systematyczne śledzenie naszej strony Internetowej.  Życzymy […]

Zobacz więcej

UWAGA!!! Dokumenty dotyczące kwarantanny

Drodzy Rodzice, w związku z kwarantanną dzieci obecnych w przedszkolu 27 października (wtorek) , konieczne jest wypełnienie formularza WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO.  (oprócz Grupy Motylków, która ma kwarantannę z poprzedniej opinii do 06.11.2020 r.)   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku- Białej zwraca się z prośbą o niezwłoczne odesłanie poniższego formularza wywiadu epidemiologicznego na adres wywiadyrodzice@psse.bielsko.pl nie później niż do dnia […]

Zobacz więcej

Informacja o kwarantannie

Drodzy Rodzice! Kwarantanną objęte są dzieci, z wszystkich grup, które były obecne w przedszkolu 27.10.2020 tj. wtorek i tym samym miały kontakt z nauczycielką, u której wykryto zakażenie wirusem Covid-19. Kwarantanna trwa do 06.11..2020 r.

Zobacz więcej

WAŻNE!!! Grupa Motylków

  Drodzy Rodzice z grupy Motylków!!! W związku z kwarantanną dzieci z grupy II,  które były obecne  w placówce w dniu 23.10. br,  konieczne jest wypełnienie formularza WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku- Białej zwraca się z prośbą o niezwłoczne odesłanie poniższego formularza wywiadu epidemiologicznego na adres wywiadyrodzice@psse.bielsko.pl nie później niż do dnia następnego.  W wiadomości sms […]

Zobacz więcej

Nauczanie domowe

Drodzy Rodzice! Materiały dla dzieci, z podziałem na wiek,  dostępne są w zakładce: Aktualności- Nauczanie domowe listopad. Zapraszamy do domowej aktywności przez ten tydzień.

Zobacz więcej

WAŻNE!!!!

Drodzy Rodzice! Decyzją Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, Wójta Gminy Wilkowice oraz Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wilkowicach, w dniach 02.11.2020-06.11.2020 przedszkole zostaje ZAMKNIĘTE z powodu kwarantanny. W tym czasie prowadzone będzie nauczanie zdalne dla wszystkich grup. Materiały dla dzieci będą dostępne na stronie Internetowej przedszkola. Wszystkie informacje będą przekazywane na bieżąco, dlatego prosimy o śledzenie […]

Zobacz więcej

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Pozytywną opinią Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku-Białej oraz Wójta Gminy Wilkowice, w związku z wykryciem zakażenia Covid-19 u nauczyciela, zajęcia w grupie MOTYLKI zostają zawieszone w terminie od 30.10 do 06.11.2020. W tym czasie przysługuje rodzicom zasiłek opiekuńczy wypłacany przez ZUS. Prosimy o śledzenie informacji na stronie Internetowej przedszkola.

Zobacz więcej

Uwaga!!

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi, prosimy Rodziców, aby podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola, samodzielnie wpuszczali dziecko do środa, bez wchodzenia do placówki. Woźna będzie odbierać dziecko z głównego korytarza. DZIĘKUJEMY!

Zobacz więcej
To Top