Zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy

Dnia 12.12 w poniedziałek grupy Żabki i Smerfy brały udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie się z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych, nabycia umiejętności zawiadomienia odpowiednich służb za pomocą numerów alarmowych. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Zapraszamy do galerii

To Top