Organizacja pracy w naszym przedszkolu

Szanowni Rodzice!
Od 1 września br. przedszkole będzie czynne w godzinach od 6.30 do 17.00 ( grupa Smerfy w Szkole Podstawowej nr 1 od 6:30-16:30). Prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:30 ( grupa Smerfy  do godz. 8:00) oraz zapoznanie się z zasadami odbierania i przyprowadzania dzieci.
Terminy spotkań organizacyjnych z rodzicami zostaną podane w najbliższym czasie. W związku z wytycznymi GIS odbędą się w poszczególnych grupach i prosimy o obecność na spotkaniu 1 rodzica/opiekuna. Prosimy pamiętać o zakryciu nosa i ust oraz o dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku.

procedury Przedszkole 1 wrzesnia – dokument

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja

To Top