Rekrutacja 2017/2018

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem nowych przepisów dotyczących reformy systemu edukacji od września 2017 r., tj.: ustawy Prawo światowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60), rekrutacja do przedszkola przeprowadzona będzie w kwietniu br. Szczegółowe informacje dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteria brane pod uwagę w w/w postępowaniach przekazane będą do dnia 15 kwietnia 2017 r.

To Top