Ważna informacja!

WAŻNA INFORMACJA!!!

Problem wszawicy w przedszkolach nigdy nie przestał być aktualny. Zarażenie wszawicą może przytrafić się każdemu dziecku i nie jest to skutek braku higieny czy złej sytuacji materialnej.

W związku z zaistnieniem tego problemu na terenie naszego przedszkola prosimy rodziców o kontrolę czystości głowy dziecka. Przypominamy, że za zdrowie i czystość dzieci odpowiedzialność ponoszą Rodzice.

W przypadku stwierdzenia wszawicy u swojego dziecka prosimy, aby zastosowali Państwo działania profilaktyczne, takie jak:

*zakupienie i zastosowanie specjalnego szamponu leczniczego, zwalczającego wszawicę;

*objęcie dziecka kwarantanną i pozostawienie w domu do czasu zakończenia kuracji;

*powtórzenie działań, w celu zwiększenia skuteczności;

*aby uniknąć powtórnego zakażenia, należy wyprać odzież, pościel, wyczyścić otoczenie; grzebienie, szczotki i ozdoby do włosów- wyparzyć;

*na czas leczenia, dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola.

 

Dziękujemy za zrozumienie

To Top