Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2016/2017!

 

   Wilkowice, 18.04.2016r.

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Wilkowicach

na rok szkolny 2016 / 2017

            Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wilkowicach nr 1 / 2016 z dnia 24. 02. 2016 r., po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. Przyjęła na rok szkolny 2016 / 2017 niżej wymienionych kandydatów:
 • Bednaruk Szymon
 • Białek Daniel
 • Czech Wojciech
 • Damek Jan
 • Dębińska Amelia
 • Ewertowski Sebastian
 • Gębala Michał
 • Gruszka Dominik
 • Hankus Kinga
 • Hańderek Michał
 • Horwat Oskar
 • Ingier Robert
 • Ingier Wiktor
 • Jachnicki Jan
 • Janik Liliana
 • Kastelik Kazimierz
 • Kozioł Bartłomiej
 • Krajewski Antoni
 • Łaciak Jagoda
 • Męcner Julia
 • Mynarski Marcel
 • Nicpońska Wiktoria
 • Rusin Kacper
 • Szydłowski Kajetan
 • Waszkowska Emilia
 • Wrzaszcz Nataniel
 • Wrzaszcz Wiktoria

 

 1. Nie przyjęła na rok szkolny 2016 / 2017 niżej wymienionych kandydatów:
 • Cebrat Paweł

 

 

Powyższa lista sporządzona jest w porządku alfabetycznym.

 

 1. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 8 pkt.
 2. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Przedszkole Publiczne w Wilkowicach nie posiada wolnych miejsc.
 3. Data podania listy do publicznej wiadomości: 18. 04. 2016 r.

 

 

Lista rezerwowa dzieci wg ilości uzyskanych punktów

w postępowaniu rekrutacyjnym, które będą przyjmowane w miarę ewentualnego zwolnienia się miejsc w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach:

 1. Cebrat Paweł

 

 

 

 

Dorota Wyporkiewicz

(podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

 

To Top