OGŁOSZENIE REKRUTACJA!

OD 11.04.2016 DO 15.04.2016 RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA W PRZEDSZKOLU PISEMNEGO OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (DRUK DO POBRANIA W PRZEDSZKOLU LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ)

NIE POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA W W/W TERMINIE JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU NA ROK 2016/2017

To Top