Lista dzieci zakwalifikowanych 2016-2017!

Poniżej można pobrać listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach.

Lista dzieci zakwalifikowanych 2016-2017

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH NIE JEST JEDNOZNACZNA Z LISTĄ DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH, KTÓRA ZOSTANIE WYWIESZONA 18 KWIETNIA 2016 ROKU.

OD 11.04.2016 DO 15.04.2016 RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA W PRZEDSZKOLU PISEMNEGO OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (DRUK DO POBRANIA W PRZEDSZKOLU LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ).

Druk do pobrania:

oświadczenie woli przyjęcia-1

To Top